Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 23:Mệnh đề trạng ngữ

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 20
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 

Mệnh đề trang ngữ chỉ nơi chốn

 

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

 

Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức

 

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích

 

Mệnh đề trjang ngữ chỉ sự tương phản

 
 

Bình luận (0)