Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Unit 20: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Chia động từ phù hợp với ngôi và số của chủ ngữ

Ví dụ

 
 

Bảng tóm tắt

 

Xác định sự hòa hợp về số của chủ ngữ và động từ, bỏ qua cụm từ bổ nghĩa cho danh từ làm chủ ngữ

Ví dụ

Bảng tóm tắt

Bình luận (0)