Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Unit 21: Các thì

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Tìm trạng từ chỉ thời gian diễn tả quá khứ

Ví dụ

Bảng tóm tắt

Tìm trạng từ chỉ thời gian diễn tả tương lai

Ví dụ

Bảng tóm tắt

Đôi khi có trường hợp dùng thì hiện tại

Ví dụ

Bảng tóm tắt

Bình luận (0)