Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 26:Câu giả định

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 20
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Câu giả định dùng 'would rather" và"that"

 

Câu giả định dùng với các động từ trong bảng dưới

 

Câu giả định dùng với tính từ

 

Dùng với 1 số trường hợp khác

Câu giả định dùng với it is time

 
 

Bình luận (0)