Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 1-4: Trạng từ

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

khái niệm trạng từ

 

Trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường

 

Trạng từ có thể bổ nghĩa cho tính từ

 

Xét cấu trúc 1 câu bị động cóa dạng"to be"+ phân từ PII

 

Đối với các trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ mức độ

 

Trạng ngữ có thể bổ nghĩa cho cả câu

 
 

Bình luận (0)