Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 4: Nhận biết tính từ - Vị trí của tính từ

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 16
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

1/ Dấu hiệu nhận biết

  

2/ Xác định vị trí của tính từ [Quy tắc nhìn trước - ngó sau]

 

Bình luận (0)