Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 3: Bẫy thường gặp trong Part 1

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 14
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Từ đồng âm (tương tự một phần âm)

 

Đồng âm hoàn toàn

 

Âm ngắn và âm dài

 

Từ đa nghĩa

 

Một số từ đa nghĩa thường gặp

 

Các đáp án sai thông tin (giới từ hoặc vị trí)

 

Tiếp theo

 

Sai trạng thái

 

Tiếp theo

 

Sai hành động

 

Tiếp theo

 

Sai người

 

Tiếp theo

 

Sai mô tả

 

Tiếp theo

 

Bình luận (0)