Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 36: That hay What?

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

That hay What?

 

Mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ

 

Mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ sau động từ

 

Mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ sau giới từ

 

Bình luận (0)