Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 38: Khi nào rút gọn được mệnh đề trạng ngữ?

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Tổng quan về mệnh đề trạng ngữ: mệnh đề chỉ nơi chốn

 

Mệnh đề chỉ thời gian

 

Mệnh đề chỉ thời gian (tiếp theo)

 

Mệnh đề chỉ mục đích

 

Mệnh đề chỉ mục đích (tiếp theo)

 

Mệnh đề chỉ nguyên nhân

 

Chú ý

 

Mệnh đề chỉ kết quả

 

Mệnh đề chỉ cách thức

 

Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ (tương phản)

 

Mệnh đề chỉ sự so sánh - Mệnh đề chỉ điều kiện

 

Khi nào rút gọn được mệnh đề trạng ngữ?

 

Trường hợp đặc biệt

 

Bình luận (0)