Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 39: Lỗi thường gặp trong câu điều kiện

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Lỗi thường gặp trong câu điều kiện

 

Cấu trúc câu điều kiện

 

Các loại câu điều kiện

 

Các lỗi thường gặp: câu điều kiện loại 1

 

Câu điều kiện hỗn hợp

 

Dạng đảo ngữ trong câu điều kiện

 

Câu điều kiện loại 2 và 3

 

Bình luận (0)