Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 41: Lưu ý khi sử dụng thức giả định - subjunctive

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Thức giả định

 

Các động từ đứng trước THAT clause

 

Tính từ hoặc phân từ đứng trước THAT clause

 

THAT clause theo sau NOUN/ NOUN PHRASES

 

Một số cấu trúc giả định khác: giả định không có thật ở hiện tại/ tương lai

 

Giả định không có thật ở quá khứ

 

Một vài lỗi thường gặp khi sử dụng "subjuncitve"

 

Chú ý

 

Bình luận (0)