Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 18: Hòa hợp chủ ngữ và động từ

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 20
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Các trường hợp chủ ngữ tách khỏi động từ

 

các từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít

 

cách sử dụng none và no

 

cách sử dụng cách sử dụng cấu trúc either....or và neither....nor

 

V-ing làm chủ ngữ

các danh từ tập thể

 

"a number of","the number of"

 

các danh từ luôn ở số nhiều

 

"there is,there are"

 
 

Bình luận (0)