Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 9: Cẩn thận với một số từ hậu tố -ive và -al không phải/không chỉ là tính từ

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Tận cùng là -ive và -al nhưng không phải hay không chỉ là tính từ

 

Đuôi -ive

 

Tiếp theo

 

Đuôi -al

 

Tiếp theo

 

Bình luận (0)