Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 19: Câu điều kiện

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 20
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

một số lưu ý về câu điệu kiện

 
[titleCác loại câu điều kiện
 

các cách diễn đạt khác của câu diều kiện

 

đảo ngữ của câu điều kiện

 

cách dùng với unless

 
 

Bình luận (0)