Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 21: Giản lược mệnh đề quan hệ

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 20
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Mệnh đề quan hệ chuyển về dạng V-ing

 

Mệnh đề quan hệ ở dạng bị động

 

Mệnh đề quan hệ chuyển về dạng động từ nguyên thể có To

 

Ngoài ra còn có thể loại bỏ đại từ quan hệ và TO be trước một ngữ giới từ

 

Mệnh đề quan hệ có chứ to be và tính từ

 
 

Bình luận (0)