Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Unit 17: Trợ động từ (auxiliary - aux)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Sau trợ động từ phải dùng động từ nguyên mẫu

 

Ví dụ

 

Bảng tóm tắt

 

Động từ have khác với trợ động từ have

 

Ví dụ

 

Bảng tóm tắt

 

Chú ý chức năng của động từ be

 

Ví dụ

 

Bảng tóm tắt

 

Bình luận (0)