Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Unit 18: Thể bị động

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Hình thức của thể bị động

 

Ví dụ

 

Ghi chú và tóm tắt

 

Câu bị động ở thì hiện tại/ quá khứ hoàn thành

 

Ví dụ

 

Bảng tóm tắt

 

Bình luận (0)