Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Unit 19: Danh từ (noun - n)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Không có chủ ngữ thì không có danh từ

Ví dụ

Bảng tóm tắt

Danh từ cũng đóng vai trò làm túc từ của động từ

Ví dụ

Bảng tóm tắt

Mạo từ và từ sở hữu gắn với danh từ

Ví dụ

Bảng tóm tắt

Bình luận (0)