Luyện Thi TOEIC online hiệu quả !

Website luyện thi TOEIC trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Hơn 14000+ câu hỏi, 500+ bộ đề luyện thi TOEIC có đáp án

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, luyện thi TOEIC online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay

Bài 4: Tranh tả một người

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 1
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Học ngay

Tranh tả một người

 

Cấu trúc thường gặp

 

Chiến lược

 

Nhận dạng hành động (Văn phòng)

 

Ví dụ

 

Nơi ăn uống - bếp

 

Ví dụ

 

Mua sắm 

 

Ví dụ

 

Xây dựng, làm việc

 

Ví dụ

 

Nói chuyện điện thoại

 

Ví dụ

 

Động tác chuyên biệt

 

Ví dụ

 

Nhận dạng đặc điểm trang phục

 

Trang phục chuyên biệt

 

Động từ, tính từ liên quan đến trang phục

 

Ví dụ

 

Trạng thái (Chuyển động của tay)

 

Ví dụ

  

Chuyển động mắt/ Cách nhìn

  

Ví dụ

 

Chuyển động cơ thể

 

Ví dụ

 

Nhận dạng vị trí

 

Tiếp theo

 

Ví dụ

 

Ghi chú

 

Ví dụ

 

Chú ý

 

Bình luận (0)