Cách dùng PREFER trong câu tiếng Anh chuẩn nhất

Cùng tìm hiểu về cách dùng prefer và những cấu trúc prefer thông dụng nhất. Được hiểu với nghĩa “thích hơn”, Prefer được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, đặc biệt trong tiếng Anh giao tiếp. Trong bài viết này, Toeic123 sẽ giới thiệu với bạn cách dùng prefer và các cấu trúc prefer thông dụng nhất. 

 

1. Cấu trúc Prefer

 

cách dùng prefer
(Hình ảnh minh họa cấu trúc Prefer)

 

Trước hết, cùng tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi: Đi sau Prefer là gì? Để nói rằng thích làm việc gì đó hơn việc gì đó thì sử dụng cấu trúc nào? Công thức của cấu trúc Prefer như sau:

 

Cấu trúc:

Prefer + Ving + O + to + Ving + O

Hoặc

Prefer N to N

 

Trong đó:

 • Ving: Động từ thêm đuôi ing

 • O (object): Tân ngữ

 • N (noun): Danh từ hoặc cụm danh từ

 

Hai cấu trúc khác nhau được áp dụng với hai đối tượng khác nhau đó là động từ hoặc danh từ. Những ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng của hai công thức trên cũng như cách dùng prefer. 

 

Ví dụ:

 • Jane prefers reading books at home to playing sports outside.
 • Jane thích đọc sách trong nhà hơn là chơi thể thao ngoài trời. 
 •  
 • Young people prefer online platforms such as facebook, instagram to traditional publications. 
 • Giới trẻ thích các nền tảng trực tuyến như là facebook hay intergram hơn là các tác phẩm công chúng truyền thống. 

 

Ngoài ra, khi sử dụng chỉ mang nghĩa thích cái gì hơn, bạn có thể bỏ vế sau.

 

Ví dụ:

 • I prefer shopping online. 
 • Tôi thích mua sắm trực tuyến hơn. 

 

2. Cấu trúc Would Prefer

 

cách dùng prefer
(Hình ảnh minh họa cấu trúc would prefer)

 

Phát triển từ từ gốc Prefer, cấu trúc would prefer cũng là một trong những cách dùng prefer phổ biến. Trước hết, cùng xem qua công thức áp dụng của cấu trúc prefer này. 

 

Cấu trúc:

S + would prefer + to V

 

Trong đó:

 • S(subject): Chủ ngữ

 • to V (verb): Động từ nguyên thể thêm “to”

 

Cấu trúc này được sử dụng để miêu tả việc thích cái gì đó hơn, hoặc thích gì hơn. Tuy nhiên, khác hoàn toàn với Prefer, đi sau would prefer là “to V”. Những ví dụ sau sẽ giúp bạn ghi nhớ rõ hơn đặc điểm này. 

 

Ví dụ:

 • My dad would prefer a coffee in the morning before working. 
 • Bố tôi thích có một cốc cà phê vào buổi sáng trước khi đi làm hơn. 
 •  
 • I would prefer a black dress.
 • Tôi thích chiếc váy màu đen hơn. 

 

Ngoài ra, cũng với would prefer, nếu bạn muốn miêu tả việc thích điều gì đó hơn điều gì đó, bạn có thể sử dụng cấu trúc sau:

 

Cấu trúc:

S + would prefer + to V + rather than + V

 

Đặc điểm của động từ ở hai vế là khác nhau vậy nên bạn cần chú ý hơn. 

 

Ví dụ:

 • John would prefer to make friends rather than stay home alone. 
 • John thích kết bạn hơn là ở nhà một mình. 
 •  
 • My family would prefer to go to the beach rather than mountains.
 • Gia đình tôi thích đi biển hơn là lên núi. 

 

3. Điểm khác biệt giữa cấu trúc Prefer và cấu trúc Would prefer

 

cách dùng prefer
(Hình ảnh minh họa cấu trúc prefer và would prefer)

 

Về mặt nghĩa, hai cấu trúc prefer và would prefer có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, would prefer thường trạng trọng hơn nên được sử dụng nhiều trong các trường hợp yêu cầu tính lịch sự. 

 

Điểm khác nhau lớn nhất trong hai cấu trúc này chính là động từ đi sau nó. Đây cũng là điều dễ gây hiểu lầm và sai sót với người học tiếng Anh. Trong cấu trúc Prefer, prefer luôn đi kèm với động từ thêm đuôi “ing”, còn trong cấu trúc would prefer, động từ thêm “to” được sử dụng. 

 

Bạn có thể luyện tập thêm trong các trường hợp hằng ngày để hiểu rõ hơn về cách thức sử dụng của cấu trúc này. 

 

4. Một số bài tập về cấu trúc PREFER và WOULD PREFER

 

Dưới đây là một số bài tập về cấu trúc Prefer và would prefer mà chúng mình đã biên tập và tổng hợp để bạn có thể nắm bắt và hiểu rõ hơn về hai cấu trúc này. 

 

Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer milk tea __________ ice blend.

a. to        b. than    c. from

2. They don’t fancy the movie again. They’d rather __________ to the theater.

a. to        b. go       c. going

3. Although She loves relaxing on beaches, I think she prefers __________ in the mountains.

a. cycle        b. cycling

4. She’d prefer to speak to Peter in person __________ things over the phone.

a. than discuss        b. to discussing        c. to discuss

5. My family prefers travelling by trains __________ cars.

a. from        b. than        c. to

6. My dad is not a big fan of cars; He always prefers __________ by plane.

a. travelling        b. travel

7. If I could make a choice I think I’d rather __________________ Paris.

a. live in Beijing than in        b. live in Beijing to        c. to live in Beijing than

8. My neighborhood prefers having lunch inside, but our family would prefer ______________ outside in the garden.

a.eat        b. eating        c. to eat

9. When we go shopping together, my best friend tells me that she prefers a unique white shirt ________ a boring one.

a. to        b. than        c. or

10. I would prefer   ______________ rather than   ______________

a.Staying at home/ go out       b. to stay at home/ going out    c. to stay at home/ go out

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của Toeic123. Mong rằng qua bài viết này, bạn đã nắm rõ cách dùng prefer cũng như những cấu trúc liên quan đến từ này!