Cấu trúc bài thi thử toeic listening

Toeic 123 sẽ giới thiệu cấu trúc bài thi thử toeic listening để học viên có phương án học tâp đúng cách và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho kì thi thử, chuẩn bị luyện thi TOEIC tốt nhất.

1. Cấu trúc bài thi thử toeic listening

bài thi thử toeic listening

Tìm hiểu về cấu trúc bài thi thử Toeic Listening

TOEIC là kỳ thi tiếng Anh trong giao tiếp quốc tế, một bài thi Toeic được tiến hành trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi được chia thành hai phần nghe và đọc. Và trong đó ở phần nghe thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh và lựa chọn câu trả lời đúng dựa trên những nội dung đã nghe.

Phần nghe hiểu: đây là phần để đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện qua băng casset hoặc đĩa CD trong thời gian 45 phút

Cấu trúc phần nghe hiểu gồm

Phần I: Mô tả theo hình ảnh (10 câu)

Phần II: Hỏi đáp (30 câu)

Phần III: Đối thoại ngắn (30 câu)

Phần IV: Bài phát biểu ngắn (30 câu)

2. Mẹo làm bài thi bài thi thử toeic listening

Phần I: Mô tả theo hình ảnh (10 câu)

bài thi thử toeic listening

Xem trước hình ảnh và đặt các câu hỏi What, When, Where…

Bạn sẽ nghe bốn câu mô tả về một tấm ảnh mà đề thi giới thiệu và nhiệm vụ của bạn là phải chọn câu mô tả đúng nhất những gì bạn thấy trong ảnh.

Khi làm phần này thí sinh cần chú ý:

- Hãy xem lướt qua hình ảnh trước khi nghe các câu hỏi mô tả. Khi xem hình hãy đặt các câu hỏi “Who”, “What” và “Where”

- Tập trung nghe hiểu nghĩa bao quát của cả câu.

- Trả lời câu hỏi càng nhanh càng tốt. Nếu không biết cách trả lời, bạn nên đoán câu trả lời rồi chuyển sang xem trước ảnh kế tiếp.

Một số bẫy trong thường gặp trong phần này:

- Các lựa chọn trả lời sai có thể chứa các từ phát âm giống lựa chọn đúng

- Có thể có các đại từ, con số hay địa điểm sai trong các câu trả lời sai.

- Có thể có 1 từ đúng trong các lựa chọn trả lời sai.

Phần II: Hỏi đáp trong bài thi thử toeic listening

Bạn sẽ nghe một câu hỏi hay câu nói và có ba lựa chọn trả lời đọc bằng tiếng Anh. Hãy chọn câu trả lời thích hợp nhất.

Khi làm phần này cần chú ý:

Chữ đầu tiên trong câu hỏi sẽ giúp bạn xác định đó là câu hỏi dạng gì.

– Hỏi thông tin sẽ bắt đầu bằng: What, where, who, ….

– Hỏi ở dạng có/không bắt đầu bằng: Do, does, is, ….

- Câu hỏi lựa chọn “or” thì câu trả lời không bao giờ là có/không

Một số bẫy trong câu hỏi phần này:

- Chú ý các từ đồng âm và câu hỏi đuôi

- Cẩn thận với các câu trả lời gián tiếp. Đôi khi câu trả lời cho một câu hỏi dạng yes/no lại không có từ “có”, “không”

Phần III: Hội thoại ngắn trong bài thi thử toeic listening

Bạn sẽ nghe một số đoạn đối thoại giữa hai người. Bạn phải trả lời ba câu hỏi về nội dung đối thoại.

Khi làm phần này cần chú ý:

- Xem các câu hỏi trước khi nghe. Và tốt nhất  lời nếu có thời gian xem cả câu trả

- Trong khi nghe, cố gắng hình dung không gian mà người nói đang đứng.

- Đọc mọi lựa chọn trước khi đánh dấu

Một số bẫy trong câu hỏi phần này:

- Đừng hấp tấp trả lời mà hãy đọc kỹ các lựa chọn để tránh những câu trả lời đúng nhưng lại không liên quan đến câu hỏi

- Cẩn thận với các con số như ngày, giờ và số lượng người hay vật có thể khiến bạn xao lãng.

Phần IV: Bài phát biểu ngắn trong bài thi thử toeic listening

Bạn sẽ nghe các bài nói ngắn do một người nói. Bạn phải trả lời ba câu hỏi liên quan đến nội dung mỗi bài nói.

Khi làm phần này cần chú ý:

- Lắng nghe kỹ phần giới thiệu trước mỗi bài nói, từ đấy bạn sẽ nắm bắt được câu hỏi cũng như hình thức thông tin sẽ nghe

- Cố gắng xem trước câu hỏi trước khi bắt đầu nói. Nhờ vậy bạn sẽ tập trung nghe các thông tin cần thiết mà câu hỏi yêu cầu.

- Ngay sau khi bài nói kế thúc thì hãy bắt đầu trả lời câu hỏi ngay

Lê Trang