Cách sử dụng need trong tiếng Anh chi tiết, đầy đủ nhất

Bạn đã bao giờ nghe về động từ need trong tiếng Anh chưa? Cách sử dụng need trong tiếng Anh là gì? Cần chú ý những gì trong cách sử dụng của need trong tiếng Anh? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây với Toeic123!

 

1. Tổng quan về động từ need trong tiếng Anh

 

cách dùng need
(Hình ảnh minh họa động từ need trong tiếng Anh)

 

Need là một động từ được sử dụng khá nhiều và phổ biến trong tiếng Anh. Need được hiểu là cần. Trong một số trường hợp cụ thể, need có nhiều cách sử dụng khác nhau. 

 

Đầu tiên, cùng tham khảo qua một số ví dụ cụ thể dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng của need trong tiếng Anh. 

 

Ví dụ:

 • Seeing the location we are in, I think we need to discuss it.

 • Nhìn thấy vị trí mà chúng ta đang ở, tôi nghĩ chúng ta cần phải thảo luận về nó.

 •  
 • They spent about three weeks in London, after leaving Beijing, and I need not tell you we had a most wonderful time.

 • Họ đã dành khoảng ba tuần ở London, sau khi rời Bắc Kinh, và tôi không cần phải nói với bạn rằng chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

 

Để có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng của need trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo kỹ hơn về cấu trúc cũng như cách dùng need trong phần 2 của bài viết này. 

 

2. Cấu trúc need trong tiếng Anh

 

cách dùng need
(Hình ảnh minh họa động từ need trong tiếng Anh)

 

Trong tiếng Anh, Need được sử dụng với nhiều vai trò khác nhau, need được sử dụng như một danh từ, động từ thường hay động từ khuyết thiếu. Đầu tiên, với need là danh từ. 

 

Need được sử dụng với dạng một danh từ. Có thể sử dụng cả dạng số nhiều và số ít. Trong trường hợp cần sử dụng số nhiều, need chỉ cần thêm “s”. Tham khảo thêm một số ví dụ dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng của need trong tiếng Anh. 

 

Ví dụ:

 • Challenged by this question Jack raised his head and felt a need to show the thoughts that completed his logic.

 • Bị thách thức bởi câu hỏi này Jack ngẩng đầu lên và cảm thấy cần phải thể hiện những suy nghĩ hoàn thiện logic của mình.

 •  
 • When we accepted their generous funding, we established this secure connection if they ever had a need to contact us.

 • Khi chúng tôi chấp nhận nguồn tài trợ hào phóng của họ, chúng tôi đã thiết lập kết nối an toàn này nếu họ có nhu cầu liên hệ với chúng tôi.

 

Ngoài ra, need còn được sử dụng với vai trò như một động từ thường. Trong trường hợp này,  need luôn được chia phụ thuộc vào theo từng chủ ngữ đi kèm với need trong câu. Tham khảo một số ví dụ cụ thể dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng của need với vai trò như một động từ trong câu. 

 

Ví dụ:

 • She may understand that you need time for thinking.

 • Cô ấy có thể hiểu rằng bạn cần thời gian để suy nghĩ.

 •  
 • I'm sorry, but she really doesn't need it with what Mr. Andy has done for all of them.

 • Tôi xin lỗi, nhưng cô ấy thực sự không cần nó với những gì anh Andy đã làm cho tất cả bọn họ.

 

Không chỉ vậy, need còn được sử dụng như một động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh. Tìm hiểu thêm qua một số ví dụ cụ thể sau đây:

 

Ví dụ:

 • The court needn’t concrete evidence before they’re a believer and they don't see that on the horizon.

 • Tòa án không cần bằng chứng cụ thể trước khi họ là một người tin tưởng và họ không nhìn thấy điều đó trên đường chân trời.

 •  
 • People needn't worry about anything. 

 • Mọi người không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.

 

3. Một số lưu ý khi sử dụng need

 

cách dùng need
(Hình ảnh minh họa động từ need trong tiếng Anh)

 

Khi sử dụng need, bạn cần chú ý phân biệt sự khác nhau giữa need với vai trò là một động từ thường và với vai trò là một động từ khuyết thiếu. 

 

Với vai trò là một động từ thường, need sẽ được chia với các trợ động từ ở các thể phủ định và nghi vấn.  Còn với dạng động từ khuyết thiếu, not sẽ được thêm trực tiếp với need, viết tắt là needn’t. 

 

Về mặt nghĩa, hai động từ này không có quá nhiều sự khác biệt. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phân biệt sự khác giữa have to và need trong tiếng Anh. 

 

4. Một số bài tập về cách sử dụng need trong tiếng Anh

 

Để giúp bạn có thể hiểu và thành thạo hơn về cách sử dụng need trong tiếng Anh, chúng mình đã tổng hợp một số ví dụ, bài tập cụ thể dưới đây để bạn có thể luyện tập. 

 

Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc sau đây. 

 1. The employee needs (work) harder if he wants to pass the recruitment.

 2. My father needs (go) shopping tomorrow to buy some new clothes.

 3. My daughter needs (change) her suitcase because it is broken.

 4. The tree needs (cut) because it’s very tall.

 5. This living room hasn’t been cleaned for weaks, it needs (clean) today.

 6. These flowers haven't been watered for a long time, they need (water).

 7. Those skirts are loose, they need (tighten).

 8. You don’t need (come) to the party, I’ll be there.

 9. Her dress is too long, it needs (take up).

 10.  My hair is too dirty, it needs (wash) immediately.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ bài viết về cách dùng need trong tiếng Anh của chúng mình. Mong rằng sẽ được gặp lại bạn trong nhiều bài viết tiếp theo của Toeic123!