Cách đăng ký thành viên trên website

Bước 1 : Đăng ký thành viên trên website 

    Ấn vào nút đăng ký , sau đó ấn vào nút đăng nhập thông qua google . Tài khoản của bạn sẽ tự động kết nối đến tài khoản gmail .

Bước 2 : Nạp VIP trên website

Để học được toàn bộ bài học trên website , các thành viên phải đăng ký thành viên VIP tại đây :

>>> Ấn vào nút Nạp VIP trên thanh menu