Sau make là gì? Cấu trúc với make trong tiếng Anh

Sau make là gì? Cấu trúc với make trong tiếng Anh là gì? Cần chú ý những gì khi sử dụng động từ make trong tiếng Anh? Cùng tìm hiểu thêm về cách dùng make trong tiếng Anh và sau make là gì qua bài viết dưới đây!

 

1. Tổng quan về động từ make trong tiếng Anh

 

sau make là gì
(Hình ảnh minh họa động từ make trong tiếng Anh)

 

Make là một động từ phổ biến và được sử dụng khá nhiều trong tiếng Anh. Tuy nhiên, make cũng gây ra khá nhiều hiểu lầm trong tiếng Anh. Vậy cấu trúc với make là gì? Sau make là gì? 

 

Trước hết, cùng xem qua một số ví dụ cụ thể dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng của make trong tiếng Anh. 

 

Ví dụ:

 • Forgetting your sadness will only make people feel worse in the long run.

 • Quên đi nỗi buồn của bạn sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy tồi tệ hơn về lâu dài.

 •  
 • She is going to make herself a spaghetti and get back to work.

 • Cô ấy sẽ làm cho mình một món mì Ý và quay trở lại làm việc.

 •  
 • People have a natural desire to make wonderful things and a bone-deep need to understand the world we live in and our place in it.

 • Con người có mong muốn tự nhiên là tạo ra những điều tuyệt vời và nhu cầu sâu sắc là hiểu thế giới chúng ta đang sống và vị trí của chúng ta trong đó.

 

2. Cấu trúc với make trong tiếng Anh

 

sau make là gì
(Hình ảnh minh họa động từ make trong tiếng Anh)

 

Có rất nhiều cấu trúc được sử dụng với make trong tiếng Anh. Make được sử dụng để chỉ việc sai khiến ai đó làm gì. Công thức để sử dụng với nghĩa này như sau:

 

Cấu trúc:

Make + somebody + do something 

 

Trong đó:

 • Somebody: Tân ngữ chỉ người

 • Do: động từ nguyên thể. 

 

Khi sử dụng cấu trúc này, bạn cần chú ý đến dạng của động từ. Make được sử dụng trong cấu trúc này thể hiện nghĩa sai khiến ai đó làm gì. Một số ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng của make. 

 

Ví dụ:

 • She waited until evening to make her momentous call to her teacher.

 • Cô đợi đến tối để thực hiện cuộc gọi quan trọng của mình cho giáo viên của mình.

 •  
 • Would hopelessness make my people lose heart?

 • Liệu sự vô vọng có làm cho người dân của tôi mất lòng?

 •  
 • No, a big order wouldn't stop this chef from finding Jane if he wanted to, and it might not just make him mad to do something worse.

 • Không, một đơn đặt hàng lớn sẽ không ngăn người đầu bếp này tìm Jane nếu anh ta muốn, và nó có thể không chỉ khiến anh ta tức điên lên khi làm điều gì đó tồi tệ hơn.

 

Ngoài ra, make còn được sử dụng với ý nghĩa buộc ai đó làm gì. Công thức của cấu trúc này như sau:

 

Cấu trúc:

Make + N + to V 

 

Trong đó:

 • N (noun): danh từ

 • V (Verb): Động từ nguyên thể thêm “to”

 

Trong cấu trúc này, make được sử dụng và thể hiện ý nghĩa mạnh hơn. Bạn có thể tham khảo thêm về cách dùng của make qua một số ví dụ cụ thể dưới đây. 


Ví dụ:

 • He makes me to finish this work before 10 A.m

 • Anh ấy buộc tôi phải hoàn thành công việc này trước 10 giờ sáng. 

 •  
 • Her family makes her to choose her unlike major in university. 

 • Gia đình buộc cô ấy phải chọn chuyên ngành cô ấy không thích ở trường đại học.  

 

Cuối cùng, make được sử dụng để chỉ việc khiến cho ai đó làm gì hoặc như thế nào. Công thức của cấu trúc này như sau:

 

Cấu trúc:

Make + N + adj/adv

 

Trong đó:

 • N (noun): danh từ

 • Adj (adjective): Tính từ

 • Adv (adverb): Trạng từ

 

Một số ví dụ cụ thể sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng cấu trúc này của make. 

 

Ví dụ:

 • This surprise party makes me happy and greatful.

 • Bữa tiệc bất ngờ này khiến tôi rất vui và tuyệt vời.

 •  
 • Her impolite behavior makes everyone disappointed.

 • Hành vi ứng xử thiếu lịch sự của cô ấy khiến mọi người thất vọng. 

 

3. Một số lưu ý khi sử dụng make

 

sau make là gì
(Hình ảnh minh họa động từ make trong tiếng Anh)

 

Khi sử dụng make trong tiếng Anh, bạn cần lưu ý phân biệt sự khác nhau giữa make và do để không nhầm lẫn trong việc sử dụng chúng. Giữa make và do đều có nghĩa là làm, tạo nên tuy nhiên có sự khác nhau rất rõ rệt trong tiếng Anh. 

 

Bên cạnh đó, đừng quên một số cụm từ cố định đi với make trong các trường hợp cụ thể để sử dụng sao cho đúng và chuẩn nhất nhé! 

 

4. Bài tập về cách sử dụng make trong tiếng Anh

 

Để có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng của make trong các bài tập, trường hợp khác nhau trong tiếng Anh, cùng tìm hiểu một số câu hỏi dưới đây. 

 

Chọn dạng đúng của động từ take hoặc make để hoàn thành các câu sau. 

1. Jack is … research in human reaction now.

2. My family normally … the shopping on the weekend mornings.

3. Let’s … a plan for this event.

4. Mary … crossword rubik cube on the bus to school everyday.

5. Could you ..  me a favour, please?

6. You … me very happy and fun yesterday.


Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ bài viết của chúng mình về cấu trúc về make trên đây. Trả lời cho câu hỏi sau make là gì? Mong rằng  bạn đã học được nhiều điều bổ ích thông qua bài viết này.