Bài tập về sở hữu cách trong tiếng Anh hay nhất bạn nên thử

Sở hữu cách là gì? Cách sử dụng của sở hữu cách trong tiếng Anh là gì? Cần lưu ý những gì khi sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh? Bài tập về sở hữu cách trong tiếng Anh. Mời bạn cùng tham khảo và tìm hiểu một số bài tập về sở hữu cái trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây!

 

1. Bài tập về sở hữu cách và cách sử dụng trong tiếng Anh

 

Dưới đây là một số dạng bài tập về sở hữu cách trong tiếng Anh mời bạn cùng tham khảo. 

 

Exercise 1: Complete the sentences using Possessive Case

(Hoàn thiện những câu sau sử dụng sở hữu cách)

1. My brother has a new car toy which he likes very much.

→ It's the __________.

2. Jack has a romantic book.

→ It's __________.

3. The magazine has a famous celebrity’s photo on its cover.

→ A famous celebrity’s photo is on __________.

4. My cousin lives in a large beautiful villa.

→ It's __________.

5. There is a little sugar in the coffee glass.

→ It's __________.

6. Each house in this city has a number as its address.

→ What is__________?

7. The competition lasts three hours.

→ It's __________.

8. Sugar has a baby, Suzzi.

→ Suzzi is __________.

9. The book has an interesting name, "Don’t let anyone judge you".

→ "Don’t let anyone judge you" is __________.

10. The school near my house is for boys between 6 and 12 years old only.

→ It's a __________.

 

Exercise 2: Fill the most suitable possessive case of nouns to complete the sentences.

(Điền dạng sở hữu cách phù hợp nhất của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu)

1. The book on the left of the self-book is _____. (Peter)

2. How about going to the_____ and having dinner ?. (Smiths)

3. The _____room is on the second floor, which is painted pink with a lot of flower patterns. (daughter)

4. _____ brother is 13 years old. (Anna)

5. _____and _____school is rebuilt, so now they’re studying in my school. (Susan - Steve)

6. _____vest is on the first floor of the wardrobe. (men)

7. My _____motorbile was not too expensive, but it is very useful when moving in the city center. (parents)

8. _____game CD is the newest in the market. (Charles)

9. Don’t touch this bike, it is the _____bike. (professor)

10. These are the _____pens. (students in my class)


 

2. Sở hữu cách trong tiếng Anh là gì?

 

bài tập về sở hữu cách
(Sở hữu cách trong tiếng Anh là gì?)

 

Sở hữu cách trong tiếng Anh là gì? Sở hữu cách được hiểu là trạng thái sở hữu của danh từ. Dùng để miêu tả một vật gì đó thuộc sở hữu của ai đó. Sở hữu cách luôn đi kèm với một danh từ (Trừ một số trường hợp được rút gọn.)

 

Tham khảo các ví dụ sau đây để hiểu hơn về sở hữu cách trong tiếng Anh. 

 

Ví dụ:

 • People’s opinions about this problem are very conflicting.

 • Quan điểm của mọi người về vấn đề này rất mâu thuẫn. 

 

3. Quy tắc sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh

 

bài tập về sở hữu cách
(Quy tắc sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh)

 

Khi sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh, thường có hai trường hợp như sau. 

 

Thêm ‘s vào đằng sau danh từ. 

 

Đối với các danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được, ta chỉ cần thêm ‘s vào đằng sau danh từ. Như vậy, danh từ đã mang tính sở hữu và chỉ cần kết hợp với một danh từ hoặc cụm danh từ phía sau. 

 

Ví dụ:

 • My family’s dinner is very simple but cozy. 

 • Bữa tối của gia đình tôi rất đơn giản nhưng ấm áp.

 •  
 • The water’s nutrients are believed to be good for people’s health.

 • Chất dinh dưỡng trong nước được tin rằng tốt cho sức khỏe con người. 

 

Ngoài ra, đối với các danh từ số nhiều mà có kết thúc không phải là “s”. Đây thường là các danh từ bất quy tắc ví dụ như people, children, mice,.... Tham khảo các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách dùng này. 

 

Ví dụ:

 • Children’s childhood should be protected from smart phones and the internet. 

 • Tuổi thơ của trẻ cần được bảo vệ khỏi điện thoại thông minh mà mạng internet. 

 

Thêm ‘ vào đằng sau danh từ. 

 

Đối với những danh từ số nhiều có đuôi “s” hoặc có kết thúc là “s”, bạn chỉ cần thêm dấu ‘ vào đằng sau danh từ và kết hợp với vật thuộc sở hữu của nó. Tham khảo thêm ví dụ dưới đây. 

 

Ví dụ:

 • The dishes’ decoration is very soft and luxurious. 

 • Trang trí của những món ăn này rất tinh tế và sang trọng. 

 •  
 • Cups’ pattern impressed him with its diversial colours.

 • Họa tiết của những chiếc cốc thu hút anh ấy bởi sự đa dạng về màu sắc của nó. 

 

Với các tính từ sở hữu hay đại từ sở hữu, bạn không cần thiết phải thêm sở hữu cách. 

 

4. Một số lưu ý khi sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh

 

bài tập về sở hữu cách
(Lưu ý khi sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh)

 

Khi sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh, bạn cần lưu ý xác định đúng trường hợp của danh từ và sử dụng sao cho đúng. Không nên sử dụng chồng quá nhiều lớp ở hữu cách. 

 

Bạn có thể thay thế sở hữu cách bằng cách tính từ sở hữu, đại từ sở hữu hoặc kết hợp cấu trúc với giới từ “of” để làm phong phú hơn ngữ pháp trong bài. 

 

Trên đây là một số kiến thức cũng như bài tập luyện tập về sở hữu cách trong tiếng Anh. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tiếng Anh của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ bài viết trên của Toeic123!