TOEIC PART 5 : Cấu trúc và cách làm bài thi TOEIC PART 5 hiệu quả

Sau khi hoàn thành bài thi Listening với 4 phần thi, thí sinh tham dự kì thi TOEIC sẽ tiếp tục chuyển sang phần Reading với ba phần thi còn lại V, VI, VII. Trong đó TOEIC PART 5  - Multiplle Choices được đánh giá là phần rất khó và dễ mất điểm nhất do kiểm tra nhiều loại ngữ pháp, kiểu câu… 

TOEIC PART 5 bao gồm những gì?

Trong TOEIC PART 5 – Hoàn thành câu, thí sinh sẽ đối mặt với 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 đáp án cho sẵn. Thí sinh dựa vào khả năng đọc hiểu và vốn kiến thức ngoại ngữ của mình để chọn ra đáp án đúng nhất giúp hoàn thiện câu mà đề bài cho.

TOEIC PART 5 bao gồm những gì?

Tuy nhiên vì là Multiple Choices nên phần thi này sẽ đánh giá thí sinh ở rất nhiều mảng kiến thức, từ từ vựng, các thì trong tiếng Anh, khả năng sử dụng các từ nối cũng như mệnh đề quan hệ, giới từ… Và đa phần các thi sinh gặp khó khăn trong phần này vì các lý do sau:

  • Không có đủ vốn từ vựng nên đọc không hiểu đề
  • Hiểu đáp án nhưng không biết trong ngữ cảnh đó nên chọn đáp án nào
  • Không nắm vững ngữ pháp nên chọn sai
  • Mắc phải các “bẫy” của đề bài

Để làm tốt phần này, bạn cần nắm được các nội dung sẽ xuất hiện trong đề thi. Các nội dung thường xuất hiện trong TOEIC PART 5 bao gồm:

TOEIC PART 5

Loại 1: Meaning. Tức là trong đề có các 4 đáp án cho sẵn tương đối giống nhau, có thể là giống về tiền tố, hậu tố, hay các từ viết gần giống nhau. (dễ khiến người học nhầm lẫn về nghĩa)

Loại 2: Preposition – Giới từ (khoảng 4 đến 5 câu). Thí sinh lựa chọn giới từ để điền phụ thuộc vào phía trước và sau chỗ trống. (In, on, out, up, to…)

Loại 3: Word Form – Từ loại (trong đề có khoảng 14 đến 15 câu loại này). Đây là dạng câu dễ ăn điểm.

Loại 4: Connecting WordsAdver-clause Markers (trong đề có khoảng 5 đến 6 câu)

Loại 5: Điền các đại từ quan hệ Relative Pronoun (trong đề thường có 1 đến 2 câu) Who, whom, which, what, whose…

Loại 6: Điền Pronoun/ Reflexive/ Possessive adjectives (Đại từ, đại từ phản thân, tính từ sở hữu). Trong đề có từ 1 – 2 câu loại này.

TOEIC PART 5 cách làm

Cách làm bài TOEIC PART 5 hiệu quả

Như vậy khi đã nắm được cấu trúc cơ bản của TOEIC PART 5, việc tiếp theo bạn cần làm chính là lên kế hoạch và chiến lược ôn tập hợp lí, mang lại hiệu quả cao. Đối với TOEIC PART 5, chúng tôi gợi ý cho bạn các phương pháp ôn luyện như sau.

Word Families: Trong dạng bài này bạn nên chú ý về các dạng từ loại của một từ hoặc có thể nhớ đặc điểm của từ loại

-Noun thường có kết thúc bằng: -ance, -ancy, -ence, - ation, -dom, - ism, -ment, -ness, -ship, -or, -er, -ion.
-Adjective thường có kết thúc bằng: -able , -ible, -al, -ful, - ish, -ive
-Adverb thường có kết thúc bằng: -ly, - ward, - wise
-Verb thường có kết thúc bằng: -en, - ify , - ize

Để làm được dạng bài này, trước tiên bạn phải nhận biết được vị trí cần điền từ đang thiếu loại từ nào, sau đó dựa vào các đặc điểm trên để phân biệt và chọn câu trả lời đúng.

Similar Words: Có nhiều kiểu similar words nên đối với dạng bài này không còn cách nào khác bạn cần nắm được nghĩa từ cũng như cách dùng từ .

Preposition: Với phần điền giới từ, bạn cần phải nhớ về cách dùng các giới từ thường gặp, các giới từ hay đi sau các động từ cơ bản…

Conjunctions: Với các câu hỏi liên quan đến các từ nối, bạn có thể học thuộc và lưu ý đến một số các dạng từ nối thường gặp như:
-Coordinate conjuntions: both..and, not only... but also, not...but, either... or, neither... nor, as... as, ...
-Subordinate conjuntions: although , since, because , when , before , as, since for...

luyen thi TOEIC
Câu điều kiện: Đối với các câu hỏi hỏi về câu điều kiện, bạn chỉ cần nắm vững kiến thức về các câu điều kiện để chia dạng của động từ cho đúng. Kiến thức này bắt buộc phải học, không có các thủ thuật hay cách học tắc nào có thể giúp bạn đươc.

Verb Tense: Đây là phần quen thuộc trong mọi bài thi tiếng anh, không riêng gì TOEIC. Bạn có thể tìm học qua 7 thì cơ bản trong tiếng Anh, thường các câu hỏi TOEIC trong phần này sẽ hỏi bạn về cách chia thì của động từ.

Nhìn chung, các kiến thức trong TOEIC PART 5 khá rộng và chủ yếu thiên về các ngữ pháp thường dùng trong tiếng Anh giao tiếp, nên cách tốt nhất để bạn cải thiện điểm số của phần này là ôn theo từng dạng bài tập, cũng như trau dồi các kiến thức căn bản, làm nhiều dạng bài, đề liên quan để quen dần. Chúc bạn thành công!

NHI PHẠM