Cách dùng unless trong câu điều kiện 1,2,3 trong tiếng Anh

Unless không còn là một cụm từ xa lạ trong các cấu trúc câu điều kiện tiếng Anh. Tuy nhiên khi sử dụng cấu trúc này vẫn có nhiều người mắc những lỗi sai cơ bản về ngữ pháp. Cùng tìm hiểu cách dùng unless trong câu điều kiện trong bài viết dưới đây với Toeic123.

 

1. Tổng quan về cấu trúc unless trong tiếng Anh

 

cách dùng unless trong câu điều kiện
(Hình ảnh minh họa cấu trúc unless trong tiếng Anh)

 

Unless là cấu trúc được sử dụng với ý nghĩa chỉ sự phủ định, thường thay thế cho từ “không trong câu điều kiện”, có thể dịch là không ..., trừ khi. Tùy theo từng ngữ cảnh có thể dịch nghĩa của từ sau cho phù hợp. 

 

Cấu trúc này được tính tương đương với cụm từ If... not trong các câu điều kiện. Chi tiết về phần này sẽ được giới thiệu cụ thể trong các phần sau. Trước hết, cùng tìm hiểu một số ví dụ sau đây để hiểu hơn về cấu trúc unless trong tiếng Anh nhé!

 

Ví dụ:

 • Please don’t call me while I’m in the meeting unless you have an urgent problem. 
 • Làm ơn đừng gọi cho tôi khi tôi đang họp trừ phi bạn gặp phải vấn đề cấp bách.
 •  
 • You will get some lung problems unless you stop smoking.
 • Bạn sẽ gặp một số bệnh về phổi nếu bạn không dừng việc hút thuốc lại. 
 •  
 • Unless you practice and review all your lessons, you will finish this exam with a bad score.
 • Nếu bạn không luyện tập và ôn lại tất cả tiết học của mình, bạn sẽ đạt được điểm xấu trong bài kiểm tra này. 

 

2. Cách dùng Unless trong câu điều kiện tiếng Anh

 

cách dùng unless trong câu điều kiện
(Hình ảnh minh họa các cấu trúc của unless trong câu điều kiện)

 

Chi tiết hơn, cùng tìm hiểu về các cấu trúc cụ thể về cách dùng unless trong câu điều kiện 1,2,3 tiếng Anh như sau. Để bắt đầu, cùm tìm hiểu công thức cụ thể của từng cấu trúc này ngay dưới đây:

 

Cấu trúc:

 

Câu điều kiện loại 1:            Unless + S + V, S + will/can/shall + V

Câu điều kiện loại 2:            Unless + S + Ved, S + would + V

Câu điều kiện loại 3:            Unless + S + had + PII, S + would have + PII

 

Trong đó:

 • S (subject): Chủ ngữ

 • V (verb): Động từ

 • PII (the past participle II): Quá khứ phân từ 2. 

 

Về cơ bản, cấu trúc của các câu điều kiện không thay đổi, unless được thay thế cho vị trí của If. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, trong câu đã có sự xuất hiện của Unless sẽ không có sự xuất hiện của “not”. Vì Unless bằng nghĩa với “if not” và đã được thay thế. 

 

Những ví dụ cụ thể dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng của từ. 

 

Ví dụ:

 • Unless you work hard, you will be fired.
 • Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, bạn sẽ bị sa thải. 
 •  
 • Unless she married him, she would feel regret all her lifetime. 
 • Nếu cô ấy không kết hôn với anh, cô sẽ cảm thấy hối hận suốt cuộc đời của mình. 
 •  
 • The student will be punished, unless they tell the truth.
 • Học sinh sẽ bị phạt nếu họ không nói ra sự thật.
 •  
 • Unless she had brought an umbrella, she would have had more space to take this cake.  
 • Giá mà cô ấy không mang theo chiếc cô, cô ấy sẽ có nhiều không gian hơn để lấy chiếc bánh đó. 

 

Lưu ý trong các công thức này, unless không có sự tác động đến mặt nghĩa của mệnh đề chính, có vai trò chủ yếu trong mệnh đề if. Nên mệnh đề sau bạn vẫn có thể triển khai bình thường. 

 

3. Cấu trúc Unless trong câu tiếng Anh

 

cách dùng unless trong câu điều kiện
(Hình ảnh minh họa cấu trúc Unless trong câu tiếng Anh)


Ngoài ra, unless còn được sử dụng với nhiều công dụng khác trong câu tiếng Anh. Đầu tiên, unless được sử dụng như một lời đề nghị, đề xuất. Những ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng này. 

 

Ví dụ:

 • John’ll hang out with my friends – unless he is busy.
 • Tôi sẽ đi chơi với bạn của tôi trừ khi tôi bận.
 •  
 • She will play badminton with John – unless He invites her.
 • Cô ấy sẽ chơi cầu lông với John trừ khi anh ấy không rủ cô ấy.

 

Trong trường hợp này bạn nên thêm dấu “-” vào trong câu để tỏ ý suy nghĩ lại. Ngoài ra, Unless cũng được sử dụng như một lời cảnh cáo. Tham khảo thêm các ví dụ cụ thể sao đây:

 

Ví dụ: 

 • Unless Mary hurry, she will be late the school
 • Nếu Mary không khẩn trương lên thì cô ấy sẽ bị muộn học
 •  
 • Unless he studies hard, He will fail the physics final test.
 • Nếu anh ấy không học tập chăm chỉ, anh ấy sẽ bị trượt bài kiểm tra vật lý cuối cùng. 

 

4. Một số bài tập về cấu trúc Unless trong tiếng Anh

 

Cuối cùng, chúng mình sẽ giới thiệu với bạn bài tập nhỏ về cách dùng unless trong các câu điều kiện tiếng Anh để bạn có thể luyện tập thêm về cấu trúc của cụm từ này. 

 

Viết lại những câu dưới đây sử dụng unless

1. If students don’t study harder, they'll fail the next exam.

=> Unless ………………………………………………………………..

2. If he doesn’t practice piano every day, he can’t take part in next week's piano contest.

=> Unless ………………………………………………………………..

3. Unless the man is a driver, he can’t help you park your car.

=> If ………………………………………………………………..

4. Unless you stay up late more often, you might fall ill.

=> If ………………………………………………………………..

5. If Mary doesn't return this book to the library today, she’ll have to pay a fine.

=> Unless ………………………………………………………………..

 

Cảm ơn bạn đã đồng hành và ủng hộ bài viết về unless của chúng mình! Hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo!