Cách dùng although và in spite of/despite trong tiếng Anh

Bạn đã bao giờ biết về although và in spite of/ despite chưa? Cách dùng although và in spite of/despite là gì? Cần lưu ý những gì khi sử dụng hai cấu trúc này? Điểm khác nhau giữa although và in spite of/ despite là gì? 

 

1. Tổng quan về although, in spite of và despite

 

cách dùng although và in spite of/despite
(Hình ảnh minh họa although và in spite of/ despite trong tiếng Anh)

 

Although và In spite of/ Despite đều là những liên từ trong tiếng Anh, được sử dụng để nối hai vế câu có mối quan hệ đối lập với nhau. Khi sử dụng cụm từ này, bạn có thể dịch là mặc dù.... nhưng. 

 

Ví dụ:

 • Although she pays much attention to this lesson, she doesn’t understand.

 • Mặc dù cô ấy đã rất tập trung vào tiết học này, nhưng cô ấy vẫn không hiểu. 

 •  
 • In spite of having many properties, they seem not happy at all. 

 • Mặc dù có nhiều tài sản, họ trông có vẻ không hạnh phúc. 

 •  
 • Despite huge profits from cheating, he never does that.

 • Mặc dù những lợi ích to lớn từ việc gian lận, anh ấy không bao giờ làm như vậy. 

 

Khi sử dụng cấu trúc này, chúng ta thường nhầm và thêm từ “but” vào trong cấu trúc. Xuất phát từ nghĩa tiếng Việt của chúng. Song, điều này là không cần thiết và hoàn toàn sai ngữ pháp. Bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn cách dùng although và in spite of/ despite trong phần 2 và 3 của bài viết này. 

 

Có nhiều cách để có thể dịch nghĩa although và Despite/ In spite of trong tiếng Anh. Bạn cần ghi nhớ bản chất cấu trúc này miêu tả hai vế câu có tính đối lập để có thể phát triển nghĩa sao cho phù hợp.

 

2. Cách dùng although trong tiếng Anh

 

cách dùng although và in spite of/despite
(Hình ảnh minh họa cấu trúc although trong tiếng Anh)

 

Although được phát âm là /ɔːlˈðəʊ/ trong tiếng Anh ở cả ngữ điệu Anh - Anh và Anh - Mỹ. Trong một số trường hợp không yêu cầu tính trang trọng, Although còn được viết tắt là Altho.

 

Cấu trúc:

Although S1 + V1, S2 + V2 + O 

 

Trong đó:

 • S (subject): Chủ ngữ

 • V (Verb): Động từ

 • O (object): Tân ngữ  

 

Trong cấu trúc này, chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 không nhất thiết đồng nhất với nhau. Mối quan hệ giữa hai vế câu này cần có sự logic về mặt nghĩa, thể hiện tính tương phản. Tham khảo ví dụ cụ thể dưới đây để hiểu hơn về cách dùng của although trong tiếng Anh. 

 

Ví dụ:

 • Although she won the piano competition, she was not happy. 

 • Mặc dù cô ấy đã thắng cuộc thi đàn piano, nhưng cô ấy không vui vẻ. 

 •  
 • Although the government publishes many environmental policies, the air’s still polluted.

 • Mặc dù chính phủ ban hành rất nhiều chính sách môi trường, không khí vẫn ô nhiễm. 

 •  
 • The citizens move to another city, although this urban area is so developed.

 • Người dân chuyển đến khu đô thị khác, mặc dù thành phố này rất phát triển. 

 

Although có thể đứng ở đầu câu hoặc đứng ở giữa câu đều được. Tuy nhiên, khi sử dụng cấu trúc này, cần có dấu phẩy ngăn cách giữa hai vế câu. Hai vế câu cần có sự tương ứng, hòa hợp về thì của động từ cũng như chủ ngữ. 

 

3. Cách dùng in spite of và despite trong tiếng Anh

 

cách dùng although và in spite of/despite
(Hình ảnh minh họa cấu trúc in spite of/ despite trong tiếng Anh)

 

Tương tự với although, In spite of/ Despite đều có ý nghĩa tương tự chỉ hai vế câu có mối quan hệ mặc dù... nhưng. Cấu trúc sử dụng của In spite of/ Despite trong tiếng Anh như sau:

 

Cấu trúc:

In spite of/ Despite + N, S + V + O 

 

Trong đó:

 • S (subject): Chủ ngữ

 • V (Verb): Động từ

 • O (object): Tân ngữ

 • N (noun): Danh từ

 

Đi sau cụm từ In spite of/ despite luôn là một danh từ hoặc cụm danh từ. Những ví dụ sau sẽ thể hiện cho bạn thấy rõ hơn cách sử dụng của cấu trúc này trong tiếng Anh. 

 

Ví dụ:

 • In spite of the heavy rain, she ran away and cried. 

 • Mặc dù trời mưa lớn, cô ấy chạy đi và khóc. 

 •  
 • Despite the spread of covid-19, people don’t wear masks when going out.

 • Mặc dù sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, mọi người không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. 

 

Nhiều người thường nhầm lẫn rằng, hai vế trong cấu trúc In spite of/ Despite cần có cùng chủ ngữ. Không phải như vậy. Bạn hoàn toàn có thể tự do thể hiện ý tưởng của mình chỉ cần có thể biến đổi chúng về dạng danh từ hợp lý. 

 

Nếu hai chủ ngữ đồng nhất, bạn có thể đổi động từ về dạng đuôi “ing” và trực tiếp áp dụng vào cấu trúc trên mà không cần đổi về danh từ. 

 

Một cách khác, bạn có thể áp dụng cấu trúc sau.

 

Cấu trúc:

In spite of/ Despite + the fact that + S + V, S + V + O 

 

Trong đó:

 • S (subject): Chủ ngữ

 • V (verb): Động từ

 • O (Object): Tân ngữ

 

Với cấu trúc này, bạn hoàn toàn có thể kết hợp In spite of/ despite với một mệnh đề hoàn chỉnh. 

 

Ví dụ:

 • In spite of the fact that their daughter got 1st rank in the final test, they were angry with her. 

 • Mặc dù sự thật là con gái của họ đã giành được hạng nhất trong kì thi cuối kỳ, họ vẫn nổi giận với cô ấy. 

 •  
 • Despite the fact that it is raining, she doesn’t take the umbrella.

 • Mặc dù trời sẽ mưa, cô ấy vẫn không mang theo dù. 

 

Khi sử dụng cấu trúc although hay In spite of/ Despite bạn cần nhớ rằng, Although đi với một mệnh đề đầy đủ còn In spite of/ Despite đi với một danh từ hoặc danh động từ. 

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ bài viết về cách dùng although và in spite of/ despite của chúng mình!