Cách sử dụng whether, whether…or, whether…or not trong tiếng anh

Bạn gặp từ whether trong bài tập tiếng anh nhưng chưa hiểu được nghĩa và cách dùng. Thật vậy, đây là một từ phổ biến trong tiếng anh nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu được hết. Dưới đây, Toeic123 sẽ chia sẻ đến bạn cách sử dụng whether chuẩn xác nhất.

 

1. Khái lược về cách sử whether trong tiếng anh

Trước khi đi tìm hiểu cụ thể về cách dùng của whether trong tiếng anh, bạn cần “nằm lòng” được nghĩa của từ này.

 

Trong tiếng anh, whether là một liên từ (conjunction) được sử dụng khá phổ biến. Từ này được hiểu với nghĩa là “liệu”. 

 

Ngoài ra, từ whether còn được hiểu với nghĩa là “hôm nay hoặc ngày mai” hay “không biết có đúng chăng”. Tuy nhiên 2 nghĩa này không được sử dụng phổ biến.

 

cách sử dụng whether

Khái lược về liên từ “whether” trong tiếng anh.

 

Cách phát âm:

 • Trong tiếng Anh - Anh: /ˈweð.ər/

 • Trong tiếng Anh - Mỹ: /ˈweð.ɚ/

 

Về cách sử dụng của whether, có tổng cộng 3 cách sử dụng chính đó là:

 • Sử dụng whether trong câu hỏi gián tiếp.

 • Sử dụng với cấu trúc whether … or.

 • sử dụng với cấu trúc whether … or  not.

 

Bên dưới, Toeic123 sẽ đi từng cách dùng whether một cụ thể, sẽ có ví dụ Anh - Việt để bạn dễ hình dung hơn.

 

2. Cách sử dụng whether trong câu hỏi gián tiếp

Whether được sử dụng trong câu hỏi gián tiếp yes-no hoặc câu hỏi với từ “or”. Trong nhiều trường hợp, không thể bỏ qua từ whether hay if trong câu.

 • Câu hỏi ban đầu: Do the rooms have a shower or not?

 • Dịch nghĩa: Các phòng có vòi hoa sen hay không?

 • Trong câu hỏi gián tiếp, sẽ là: I want to find out whether (if) the rooms have a shower or not.

 • Bạn không được dùng:  I want to find out the rooms have a shower or not.

 

 • Câu hỏi ban đầu: Are you tired?

 • Dịch nghĩa: Bạn có mệt không?

 • Trong câu hỏi gián tiếp, sẽ là: They asked me whether (if) I was tired.

 • Bạn không được dùng: They asked me I was tired.

 

Ngoài ra, chúng ta không sử dụng either trong câu hỏi gián tiếp.

 • Cách viết đúng: We can’t say whether tourism is harmful or beneficial.

 • Cách viết sai: We can’t say either tourism is harmful or beneficial.

 • Dịch nghĩa: Chúng tôi không thể nói du lịch có hại hay có lợi.

 

cách sử dụng whether

Cách dùng whether trong câu hỏi gián tiếp.

 

3. Cách sử dụng whether… or

Cấu trúc whether … or được sử dụng để bạn trình bày việc nào đó và đưa ra hai lựa chọn hoặc lựa chọn thay thế.

 • Ví dụ: I can’t decide whether to paint the wall green or blue.

 • Tôi không thể quyết định sơn tường là màu xanh lục hay xanh lam.

 •  
 • Ví dụ: She didn’t know whether he was laughing or crying.

 • Cô ta không biết anh đang cười hay đang khóc.

 

4. Cách sử dụng whether… or  not

Sử dụng whether…or not (hay whether or not) để đưa ra một giải pháp thay thế ngược lại.

 • Ví dụ: We use the title Ms rather than Mrs (married woman) or Miss (unmarried woman) when we don't know whether a woman is married or not.

 • Chúng tôi sử dụng danh xưng Ms nhiều hơn là “Mrs” (phụ nữ đã kết hôn) hoặc “Miss” (phụ nữ chưa kết hôn) khi chúng tôi không biết người đó đã kết hôn hay chưa.

 

 • Ví dụ:  I’m not sure whether or not to go camping this weekend.

 • Tôi không biết có nên đi cắm trại vào cuối tuần này hay không.

 

Chúng ta thường dùng whether…or not với nghĩa là "nó không quan trọng nếu" hoặc "nó không phải vấn đề to nếu". Chúng ta không dùng “either” trong trường hợp này.

 • Ví dụ: He always said what he thought, whether it was polite or not.

 • Dịch nghĩa: Anh ấy luôn nói những gì anh ấy nghĩ, cho dù điều đó có lịch sự hay không.

 • Chúng ta không dùng: He always said what he thought either it was polite or not.

 

cách sử dụng whether

Cách dùng whether … or  not.

 

Trên đây là những giải đáp thắc mắc của Toeic123 về cách sử dụng whether trong tiếng anh. Trong bài là ba cách dùng phổ biến bao gồm: whether trong câu hỏi gián tiếp, cấu trúc “whether … or”, “whether…or not”. Hy vọng bạn đã bổ sung cho mình nhiều kiến thức tiếng anh thú vị về từ Whether.