Cách dùng SUGGEST bạn đã biết chưa?

Suggest là một động từ được sử dụng để chỉ hành động gợi ý, đưa ra ý kiến trong tiếng Anh. Trong bài viết này, Toeic123 sẽ giới thiệu đến bạn các cấu trúc suggest cũng như cách dùng suggest để bạn có thể hiểu hơn và sử dụng thành thạo động từ này. 

 

1. Bốn cấu trúc với Suggest

1.1 Cấu trúc suggest với danh từ

 

Cách dùng suggest
(Hình ảnh minh họa cấu trúc với suggest)

 

Có 4 cấu trúc phổ biến được sử dụng với suggest. Đầu tiên, cũng là cấu trúc phổ biến nhất được sử dụng với động từ này. Cấu trúc này được thể hiện để gợi ý điều gì hay cái gì đó. Công thức của cấu trúc này như sau.

 

Cấu trúc:

Suggest + N/Ns + to + Somebody

 

Trong đó:

 • N (noun) : Danh từ

 • Ns : Danh từ số nhiều.

 • Somebody: ai đó

 

Giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc này, chúng mình đã tìm một số ví dụ để bạn có thể hiểu hơn và sử dụng cấu trúc thành thạo hơn. 

 

Ví dụ:

 • Mary suggested a glass of coca cola with fried chicken. 
 • Mary đã đề nghị nên dùng một cốc cô ca với gà chiên. 
 •  
 • She suggested some dresses suitable for her daughter when shopping. 
 • Cô ấy gợi ý một vài chiếc váy phù hợp với con gái mình khi đi mua sắm.
 •  
 • My father suggested a piano class I could sign up for during the summer vacation. 
 • Bố tôi gợi ý một lớp học piano tôi có thể đăng ký trong suốt kỳ nghỉ hè. 

 

Trong công thức này, cụm “to + somebody” được sử dụng để chỉ đối tượng được nhận lời đề nghị. 

 

Ví dụ: 

 • His father suggests a trip to him to relax. 
 • Bố anh ấy gợi ý cho anh ấy một chuyến đi để thư giãn. 

 

1.2 Cấu trúc suggest đi kèm với mệnh đề

 

Cách dùng suggest
(Hình ảnh minh họa cấu trúc suggest)

 

Trong cấu trúc này, cách dùng suggest không có quá nhiều sự thay đổi về mặt nghĩa. Cấu trúc suggest đi kèm với mệnh đề thường được sử dụng để miêu tả một lời đề nghị, lời khuyên. Công thức của cấu trúc này như sau.

 

Cấu trúc:

Suggest + That + S + V

 

Trong đó:

 • S (subject): Chủ ngữ

 • V (verb): Động từ

 

Trong một số trường hợp không yêu cầu sự trang trọng, bạn có thể bỏ qua từ “That”. Tham khảo thêm các ví dụ cụ thể dưới đây để hiểu hơn về cách dùng suggest trong cấu trúc này. 

 

Ví dụ:

 • Jane suggests that our class should make a quick meeting after school. 
 • Jane gợi ý rằng lớp chúng tôi nên tổ chức một buổi họp nhanh sau giờ học. 
 •  
 • They suggest that all teams travel after finishing this big work.
 • Họ gợi ý rằng tất cả nhóm sẽ đi du lịch sao khi hoàn thành dự án lớn này. 
 •  
 • I suggest we go to the centre cinema.
 • Tôi gợi ý rằng chúng ta nên đến rạp chiếu phim trung tâm.

 

1.3 Cấu trúc suggest đi kèm với động từ thêm “ing”

 

Cách dùng suggest
(Hình ảnh minh họa cấu trúc suggest đi kèm với động từ thêm “ing”)

 

Đây cũng là cấu trúc suggest phổ biến nhất. Cách dùng suggest trong cấu trúc này mang nghĩa tương tự như ở cấu trúc 2. Được sử dụng để chỉ một đề xuất, gợi ý nào đó nhưng không chỉ đích danh chủ thể thực hiện. 

 

Cấu trúc:

Suggest + Ving

 

Trong đó:

 • Ving: Động từ thêm đuôi “ing”

 

Cùng tham khảo thêm các ví dụ sau để bạn có thể nhanh chóng thành thạo được cấu trúc này nhé!

 

Ví dụ:

 • He tries to suggest playing games after dinner. 
 • Anh ấy cố gắng đề xuất chơi trò chơi sau bữa tối. 
 •  
 • My mom suggests going shopping at the new shopping mall on the weekend.
 • Mẹ tôi gợi ý đi mua sắm ở trung tâm thương mại mới mở vào cuối tuần. 

 

Cấu trúc này thường được sử dụng trong các ngữ cảnh trang trọng, lịch sử, dùng để đưa ra những gợi ý chung, không ám chỉ ai cả. 

 

1.4 Cấu trúc suggest đi kèm với từ để hỏi “Wh”


 

Cách dùng suggest
(Hình ảnh minh họa cấu trúc với suggest)

 

Cuối cùng, cấu trúc suggest đi kèm với từ để hỏi “WH” được sử dụng như một vế bổ ngữ thêm cho vế câu suggest. Công thức cụ thể của cấu trúc này như sau.

 

Cấu trúc:

S + suggest + “Wh” + S + V

 

Trong đó: 

 • S (subject): Chủ ngữ

 • “Wh” : Từ để hỏi: What, Where, When, ....

 • V (verb): Động từ

 

Những ví dụ cụ thể dưới đây sẽ giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về cách dùng của cấu trúc này. 

 

Ví dụ:

 • Can you suggest where we have lunch today?
 • Bạn có thể gợi ý nơi chúng ta sẽ ăn trưa hôm nay không? 
 •  
 • Could you suggest what I should buy as a birthday gift? 
 • Bạn có thể gợi ý tôi nên mua gì làm quà sinh nhật không?

 

2. Một số bài tập luyện tập với cấu trúc suggest 

 

Bạn có thể luyện tập thêm kỹ năng sử dụng các cấu trúc với suggest của mình thông qua bài tập trắc nghiệm đơn giản dưới đây. 

 

1. My teacher suggested I _____ harder to get a chance to join the math contest.

 1. studies

 2. study

 3. studying

2. The mentor suggested he _____ the research before April.

 1. summit

 2. Summiting

 3. summits

3. Her boss suggested _____ the work on time.

 1. finishing

 2. finish

 3. finished

4. Lina suggests all family members _____ a meeting every month.

 1. should have

 2. have

 3. Both are correct

5. A member suggested that their team _____ a Facebook group.

 1. have

 2. has

 3. having

6. His parents suggest she _____ married at the age of 29.

 1. get

 2. gets

 3. got

7. We have suggested _____ to Beijing for this summer vacation.

 1. travelling

 2. travel

 3. should travel

8. My dad suggests that I _____ badminton to have good health.

 1. (should) play

 2. playing

 3. plays

9. My sister suggests _____ a postcard for our grandmother.

 1. make

 2. making

 3. made

Cảm ơn bạn đã ủng hộ và theo dõi bài viết này của chúng mình!