Sau will là gì? Cách sử dụng và Cấu trúc đi với will

Sau will là gì? Bạn đã bao giờ thắc mắc sau will là gì chưa? Cách sử dụng và cấu trúc đi với will là gì? Cần lưu ý những gì khi sử dụng will trong tiếng Anh? Cùng tìm hiểu cụ thể hơn về cách sử dụng của Will trong bài viết dưới đây với Toeic123!

 

1. Tổng quan về will trong tiếng Anh

 

sau will là gì
(Hình ảnh minh họa will trong tiếng Anh)

 

Will được định nghĩa là một trợ động từ trong tiếng Anh thường được sử dụng nhiều trong các thì tương lai. Will được dịch nghĩa là sẽ, diễn tả hành động có thể xảy ra hoặc không ở tương lai.

 

Ví dụ:

 • She will come to the birthday party if she has more free-time.

 • Cô ấy sẽ đến bữa tiệc sinh nhật nếu cô ấy có nhiều thời gian rảnh hơn. 

 •  
 • I will finish my work tomorrow. 

 • Tôi sẽ hoàn thành công việc của mình vào ngày mai. 

 •  
 • Jane will become a teacher one day. 

 • Một ngày nào đó, Jane sẽ trở thành một giáo viên. 

 

Will là một trợ động từ và có khá nhiều tính ứng dụng trong tiếng Anh. Bạn có thể tìm hiểu cụ thể và chi tiết hơn cách sử dụng cũng như những cấu trúc đi kèm với will trong phần 2 của bài viết này. 

 

2. Cách dùng will và cấu trúc đi với will

 

sau will là gì
(Hình ảnh minh họa trợ động từ will trong tiếng Anh)

 

Có hai cách sử dụng chính của will trong tiếng Anh. Đầu tiên, will được sử dụng nhiều trong các thì tương lai: Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành. 

 

Cấu trúc của thì tương lai đơn được áp dụng với will như sau:

S + will + V + O 

 

Trong đó:

 • S (subject): Chủ ngữ

 • V (verb): Động từ

 • O (object): Tân ngữ

 

Lưu ý, động từ được sử dụng trong cấu trúc này luôn là động từ nguyên thể, không được chia. Thì tương lai đơn thường được sử dụng để miêu tả các hoạt động sẽ diễn ra trong tương lai. 

 

Ví dụ:

 • The class will continue when you finish your answer.

 • Lớp học sẽ tiếp tục khi em hoàn thành câu trả lời của mình. 

 •  
 • My friend and I will hold a big party for all people who love reading books. 

 • Tôi và bạn sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn cho tất cả những người thích đọc sách. 

 •  
 • The professor will come in at 8.00 A.M, so you need to go to class sooner. 

 • Giáo sư sẽ đi vào vào 8 giờ sáng, nên bạn cần đến lớp sớm hơn.

 

Với dạng phủ định của will trong cấu trúc này, bạn chỉ cần thêm not vào sau will để bày tỏ ý nghĩa phủ định. Will not được viết tắt là won’t. 

 

Đối với thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành, cấu trúc của hai thì này lần lượt như sau.


Cấu trúc:

S + will + be + Ving + O

S + will + Have + PII + O 

 

Trong đó:

 • S (subject): Chủ ngữ

 • V (Verb): Động từ

 • O (Object): Tân ngữ

 • Pii (The past participle II): Quá khứ phân từ hai. 

 

Thì tương lai tiếp diễn được sử dụng để miêu tả một hành động sẽ và đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể tại tương lai. Thì tương lai hoàn thành được sử dụng để miêu tả một hành động hoàn thành trước 1 thời điểm cụ thể nào đó trong tương lai. Hai thì này không quá phổ biến hay sử dụng nhiều trong tiếng Anh. 

 

Một cách dùng khác, will được sử dụng trong câu điều kiện loại 1 hoặc câu ước ở hiện tại với wish. Hai cấu trúc này như sau:

 

Cấu trúc:

If + S + V(s,es), S + will + V + O 

S + hope/wish + S + will/can + V + O 

 

Trong đó:

 • S (subject): chủ ngữ

 • V (verb): Động từ

 • O (object): Tân ngữ

 

Câu điều kiện loại một thường được sử dụng để miêu tả một hành động có thể diễn ra ở tương lai. Câu ước ở hiện tại diễn tả điều ước có thể xảy ra trong tương lai. Về tính chất hành động, hai cấu trúc này có phần tương đồng. 

 

Ví dụ:

 • If she studies hard every day, she will pass the final test with flying colors. 

 • Nếu cô ấy học tập chăm chỉ mỗi ngày, cô ấy sẽ qua bài kiểm tra cuối kỳ với kết quả cao. 

 •  
 • I hope I will become a doctor in the future.

 • Tôi ước tôi sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai. 

 •  
 • If my family decides to buy this new television, we will be able to watch The World Cup.

 • Nếu gia đình tôi quyết định mua chiếc tivi mới đó, chúng ta có thể xem mùa world Cup. 

 

3. Một số lưu ý khi sử dụng will trong tiếng Anh

 

sau will là gì
(Hình ảnh minh họa trợ động từ will trong tiếng Anh)

 

Will được định dạng là một trợ động từ trong tiếng Anh, vậy nên đi sau will luôn luôn là một động từ nguyên thể. Dù ở bất kỳ cấu trúc này, sau will sẽ luôn là một động từ nguyên thể. 

 

Will đi được với tất cả các chủ ngữ. Có một từ đồng nghĩa với will đó là shall, tuy nhiên, từ này chỉ có thể đi với hai chủ ngữ duy nhất là I và We. Vậy nên nếu muốn thay thế, bạn cần lưu ý điều này. 

 

Khi đi với các chủ ngữ, will thường được viết tắt dưới dạng ‘ll. Ví dụ: I’ll, We’ll,.... Bạn có thể áp dụng dạng viết tắt này trong các ngữ cảnh cụ thể để câu văn ngắn gọn và tự nhiên hơn. 

 

Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ bài viết về will hôm nay của Toeic123! Mong rằng qua bài viết này, bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi "sau will là gì" của mình!