Hướng dẫn chi tiết các làm bài toeic Part 2

Part 2 này có 30 câu, mỗi câu có 3 đáp án, nghe một lần duy nhất và chọn phương án đúng nhất. Câu hỏi và đáp án không in trong bài thi.

 

Dưới đây là vài mẹo để chinh phục được part 2 này

1. Phải nghe được từ hỏi

Đây là chiến lược quan trọng nhất khi trả lời câu hỏi Part 2. Đặc biệt là đối với những câu hỏi có từ nghi vấn Why, Where, When, how, what, who, v.v., nếu bạn bỏ qua từ hỏi đầu tiên thì bạn không thể nào trả lời đúng câu hỏi. Hãy đánh dấu vào lựa chọn đúng trong khoảng thời gian 5 giây giữa các câu hỏi và chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi tiếp theo.

 

2. Cẩn thận với các âm giống nhau

Từ part 2 trở đi, việc bẫy trong các đáp án sẽ tăng lên nên đối với những bạn ở trình độ trung bình thường rất dễ bị sai chẳng hạn, khi nghe câu hỏi “What’s the weather forecast for this month?”, rất có khả năng thí sinh sẽ chọn đáp án “It’s a month from now.” Vì thấy month trong câu hỏi được lặp lại ở lựa chọn trả lời này. Theo kinh nghiệm của mình thì nếu thấy trong lựa chọn trả lời có từ ngữ xuất hiện trong câu hỏi, 70-80% đó là lựa chọn trả lời sai.

 

3. Nếu câu hỏi có từ hỏi (Wh-question), loại bỏ ngay các lựa chọn bằng Yes/No.

Theo kinh nghiệm cũng như những tài liệu mình đọc thì phần đa câu hỏi có từ nghi vấn không thể được trả lời bằng Yes/No. Vì vậy nếu bạn gặp thì loại bỏ để tăng tỉ lệ chọn đúng của bạn sẽ là 50%. Hãy nhớ rằng nghe được từ đầu tiên của câu hỏi là điều rất quan trọng.

 

Đối với câu hỏi ở dạng statements, câu trả lời mang tính gián tiếp, diễn đạt ý nghĩa không biết rõ cũng thường được đưa ra làm lựa chọn trả lời đúng. Bạn nên học thuộc những cách diễn đạt thông dụng dưới đây, mình nghĩ sẽ có ích.

 

I’m not sure. Tôi không biết chắc. 

I have no idea. Tôi không biết. 

No one knows yet. Đến lúc này thì chưa ai biết (điều đó). 

No one told me anything. Không ai nói gì với tôi cả. 

It doesn’t matters. Không sao đâu. 

They have yet to decide. Họ vẫn chưa quyết định. 

She didn’t say. Cô ấy không nói gì. 

I don’t really know. Thật sự tôi không biết.